Dnia 6 grudnia 2017r. przeprowadzona została przez Samorząd Szkolny, przy zaangażowaniu uczniów z klasy III TE+TL (w roli Mikołaja – uczeń Michał Pyrak) akcja „MIKOŁAJKI ’17”.

Cała świta na czele z Mikołajem zawitała w progi ZS Nr 1. To dziewczyny i chłopcy z III TE+TL w roli, diabłów, śnieżynek i reniferów odwiedzali poszczególne klasy, Dyrekcję ZS Nr 1, pracowników administracji i obsługi, warsztaty szkolne i nie tylko. Jednym rozdawali słodkie upominki, innym rózgi. Tych drugich w tym roku było wyjątkowo mało....

W organizację akcji zaangażowali się: Małgorzata Górnik , Kinga Kłysińska , Paulina Kurzacz, Dominika Międła, Krzysztof Sołtysiak, Damian Turek oraz Michał Pyrak.