Podziękowanie dla Henryka Kiepury za współudział w realizacji prrojektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku"