W ramach akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” w dniach od 30 października do 03 listopada  2017  roku, w Naszej Szkole przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Szymon Balcerzak, Luiza Radajewska, Dominika Makles, Dominik Gloc, Dominik Wilk z kl. I LO, rozprowadzały cegiełki - pomoce dydaktyczne   (jedna cegiełka – 2 zł).

Tegoroczna akcja stawiała  sobie za cel pomoc 17-letniej  Oliwii Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo- rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą. Pasją Oliwii jest sport i taniec.

Zebrane fundusze zostały przekazane na konto fundacji, udało się zebrać 195,80zł sprzedając 96 cegiełki po 2 za sztukę. Pieniądze zostały przeznaczone na specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. aktywny sportowy wózek inwalidzki

Do wiadomości podała B. Leszczyńska