IV Szkolny Konkurs Matematyczny
minPo raz czwarty w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbył się Szkolny Konkurs Matematycznypod hasłem: Temu, kto nie zna matematyki, trudno jest spostrzec głębokie piękno przyrody, który skierowany jest do młodzieży kontynuującej naukę w liceum i technikum. Organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki: p. Bożena Trzepizur i p. Katarzyna Musialik.
Konkurs odbył się 23 maja 2017r. Do konkursu przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły. Każdy uczeń otrzymał arkusz zadań konkursowych, który miał rozwiązać w ciągu 90 minut. W arkuszu konkursowym zawarte były zadania zamknięte, krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi. Wyniki IV SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO przedstawiają się następująco:
KATEGORIA I - dla klas pierwszych liceum i technikum:
I miejsce – Paduch Rafał – klasa ITI,
II miejsce – Olszewski Mateusz – klasa ITE,
III miejsce – Szczepaniak Konrad – klasa ITM.
KATEGORIA II - dla klas drugich liceum i technikum:
I miejsce – Kurzacz Paulina – klasa IITE/TL,
II miejsce – Napieraj Szymon – klasa IITI,
III miejsce – Kłysinska Kinga – klasa IITE/TL.
Celem konkursu jest poszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych, popularyzowanie matematyki wśród uczniów. Naszymi działaniami pragniemy rozbudzić pasję uczniów do przedmiotów ścisłych, zdopingować ich do wyciągnięcia wniosku, iż matematyka jest przydatna nie tylko ze względu na obowiązkową maturę, ale także ma zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego. Tutaj filmik.

Do wiadomości podała: p. K. Musialik