Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
  • 16 grudzień 2010 r.
{slimbox single images/stories/dane/harcerze/3/bsp1.jpg, images/stories/dane/harcerze/3/min.jpg, W Kościele Św. Marcina w Kłobucku; images/stories/dane/harcerze/3/bsp2.jpg, images/stories/dane/harcerze/3/mali_zadrzwiacze.jpg, W kręgu harcerzy kłobuckich;images/stories/dane/harcerze/3/bsp3.jpg, images/stories/dane/harcerze/3/mali_zadrzwiacze.jpg, Harcerze z Zamonitu przed wejściem do Kościoła Św. Marcina }
Msza święta w kościele św. Marcina w Kłobucku przekazanie światła  betlejemskiego
Przejście ulicami Kłobucka do Urzędu Miasta

Powitanie przybyłych gości przez komendantkę Hufca hm. Halinę Wróbel;

Odczytanie przez kapelana Hufca ks. pwd. Grzegorza Paszkę  fragmentu Pisma Świętego: Ewangelii  wg św. Łukasza, wspólna modlitwa oraz pobłogosławienie opłatka;

Składanie życzeń bożonarodzeniowych i dzielenie się opłatkiem;

Wspólna wieczerza; Kolędowanie i  integracja ze środowiskiem harcerskim Hufca Kłobuck.

  • 21 grudzień 2010 r.

Przekazanie BŚP społeczności ZS Nr 1 podczas wigilii klasowych oraz spotkania opłatkowego dla pracowników szkoły oraz proboszcza parafii p.w. Najświetrzego Ciała i Krwi Chrystusa w Kłobucku Zagórzu

  • 23 grudzień 2010 r.

Delegacja naszej drużyny Kamil Pluta i Karolina Książek wraz z drużynową Beatą Plutą i komendantką Hufca ZHP Kłobuck przekazała Betlejemskie Światełko Pokoju pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku podczas spotkania opłatkowego.

mgr Beata Pluta